PACK

pack1

n 1. tay; bağlama, boğça, düyünçə; ~s of cotton / wool pambıq / yun tayları; a ~ of books bir bağlama kitab; 2. paçka; dəstə; a ~ of cigarettes bir paçka siqaret; a ~ of dogs bir dəstə it; a ~ of journalists bir dəstə jurnalist; Wolves hunt in packs Canavarlar dəstə ilə ov edirlər; 3. yığın, aləm; He told me a pack of lies O mənə bir yığın / bir aləm yalan danışdı; 4. bir dəst oyun kartı

pack2

v 1. qablaşdırmaq; qablamaq; to ~ furniture mebeli qablamaq; to ~ clothes into a trunk paltarları çamadana / sandığa qablaşdırmaq; 2. konservləşdirmək, konserv hazırlamaq; 3. bükmək, sarımaq; to ~ china in newspaper çini qabı qəzetə bükmək; 4. doldurmaq; The audience packed the theatre Teatr tamaşaçılarla ağzına kimi dolmuşdu; 5. oyun kartını dəstələmək; 6. yükləmək, belinə yük çatmaq (atın və s.); 7. d.d. gəzdirmək, geymək; to ~ a gün silah gəzdirmək; to ~ a watch saat geymək; 8. xalta vurmaq (itə); 9. bir yerə yığılmaq (canavar, quş və s. haq.)

PACIFY
PACK-SACK