PACKED

adj 1. qablanmış, qablaşdırılmış; 2. sıx: izdihamlı; ağzına qədər dolu; a ~ theatre ağzına qədər adamla dolu teatr; ~ assembly izdihamlı yığıncaq; 3. bərkidilmiş; tapdanmış; ~ snow tapdanmış qar

PACKAGE
PACKER