PADŞAH

f. şah, hökmdar. Padşahi-bəşər xalqın padşahı; padşahi-mülk məmləkətin padşahı.

PADAŞ
PADŞAHANƏ

Digər lüğətlərdə