PADŞAHPƏRƏST

монархист
PADŞAHLIQ
PADZƏHƏR

Digər lüğətlərdə