PAD

pad1

n I 1. yastıq, yastıqça; 2. yumşaq yəhər; qaltaq yastığı (yəhərdə); 3. yastıqça (möhür üçün); 4. pəncə (dovşanda, tülküdə və s.); 5. astarlama, astar vurma (rənglə)

n II 1. tiryəkxana, qumarxana; 2. yorğan-döşək; yataq; 3. mehmanxanada otaq; 4. mənzil, ev, məskən; daxma, koma, mağara, yuva; 5. nömrə (maşında); The car was wearing California pads Maşında Kaliforniya nömrəsi vardı

pad2

v (-dd-) I 1. pambıqla, yunla və ya tüklə doldurmaq; 2. altına yumşaq bir şey qoymaq; to ~ the shoulder çiyin altına yumşaq bir şey qoymaq (palto və s. haq.); 3. həddindən artıq şişirtmək / genişləndirmək (artıq, boş-boş sözlər işlətməklə); to ~ an expense / account xərci / hesabı süni surətdə şişirtmək; 4. heyvanın izi / ləpiri ilə getmək

v (-dd-) II küt səs çıxararaq aramla yerimək / gəzmək; to ~ about the house in one’s slippers ev ayaqqabısında evdə aramla gəzmək

PACT
PAD-ELEPHANT