PADAM

(Qax)
astana. – Padamda niyə oturıysın, içəri gəl
PADALA
PADIŞ