PADAR

əbədi; boylu-buxunlu; güclü; xoşbəxt, uğurlu; türk tayfalarından birinin adı.
ÖZÜMXAN
PADARXAN

Digər lüğətlərdə