PADARXAN

əbədi xan; kök xan; güclü, uğurlu xan.
PADAR
PAKƏR