PADZƏHƏR

i. antidote

PADŞAHPƏRƏSTLİK
PAXIL

Digər lüğətlərdə