PAGEANT

n 1. təmtəraqlı / dəbdəbəli / möhtəşəm / gurultulu tamaşa; 2. canlı şəkil / tablo / rəsm; 3. maskarad; 4. zahiri dəbdəbə / təmtəraq, boş şöhrət / şan-şöhrət

PAGE-BOY
PAGEANTRY