PAID

paid1

adj 1. pullu, haqqı ödənilən; pulla tutulmuş; ~ adviser pulla tutulmuş məsləhətçi; 2. haqqı / əvəzi verilmiş / ödənilmiş; ~ bili ödənilmiş hesab

paid2

to pay felinin ptpp formaları

PAGEANTRY
PAIL