PAK

pak bax 1. təmiz 1; 2. müqəddəs 2

PAXMEL
PAKET

Digər lüğətlərdə