PAK

f. 1) təmiz; 2) ləkəsiz, eyibsiz, nöqsansız; 3) saf, xalis, təmiz; 4) müqəddəs, mübarək, əziz.

PADZƏHR
PAKBAZ

Digər lüğətlərdə