PALANLAMAQ

f. Heyvanın dalına palan qoymaq; çullamaq (bax palan1 1-ci mənada).
[Mürşüdoğlu:] Öküzü palanlayıb göndərdim. S.Rəhimov.
Aslan kişi gecə yarı olmamışdan yerindən qalxıb, paltarını, çarıq-corabını geyindi, eşşəkləri palanladı. Ə.Vəliyev.

PALANLAMA
PALANLI

Digər lüğətlərdə