PALATİMUR

Timurun qılıncı, Timurun qəməsi.
PALATƏKİN
PALATÜRK