PALAX

I
(Laçın)
yabanı bitki adı
II
(Gədəbəy)
gödəkboylu. – Palağ uşaxdı Əlinin gədəsi
PAQQOŞ
PALAMA