PALDA

(Şamaxı)
nişastadan bişirilmiş yemək. – Ay qız, paldanı doğra
PALAZPARÇA
PALDAVA