PALDAVA

(Şamaxı)
bax palda . – İş tərs tüşəndə paldava tiş çıxardar
PALDA
PALDIM