PANPSİXİZM

\[yun. Pan – hər şey və psyche – can\] – idealist baxış; bu baxışa görə bütün cəmiyyət canlıdır, psixikaya malikdir.
PANLOGİZM
PANTEİZM

Значение слова в других словарях