PANTEİZM

\[pantheisme\] – Tüm Tanrıcılık Vücüdiyye: Allah ilə aləmi bir və eyni sayan fəlsəfi sənətlərin adı.
PANPSİXİZM
PANTEİZM

Значение слова в других словарях