PAPAQ

Bu sözü çərkəzlərin dili ilə bağlayırlar. Bizdə onun yerinə qalpaq olub. Qa­ra­­qalpaqlar elə “qarapapaqlılar” deməkdir. Qalpaq sözü rus dilinə də keçib, amma mə­nası bir qədər dəyişib (yada sal: maşında kalpaçok olur). Papaq xalis türk sö­zü­dür və qalpaq kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. Çərkəzlərə də türk dillərindən keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PANTALON
PAPIŞ

Digər lüğətlərdə