PARA₂

is. Pul.
Keçən gün [Zeynal] səhər evdən çıxarkən vədə vermişdi ki, bu gün ən aşağısı üç yüz manat para alacaqdır. S.Hüseyn.
Əhməd fındıq dükanını ləğv edib və ələ gətirdiyi paraları öz arxalığının astarına tikib yola düşdü. B.Talıblı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PARA I PARA, TİKƏ, PARÇA (bir tikə) II para bax pul 1
  • PARA yırtıq — sökük — cırıq
  • PARA pul — sikkə
  • PARA bölük
  • PARA tikə — parça — hissə

Omonimlər

  • PARA PARA I is. [ fars. ] Tikə, hissə, parça. Ürəyimin parası; Layla körpəm, a layla! (R.Rza). PARA II is

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • PARA PARA – BÜTÜN Paraya dəymə, bütünü kəsmə, doğra doyunca ye (Ata. sözü)
PAR-PAR
PARA₁

Digər lüğətlərdə