PARİS

Fransanın paytaxtı Parijin adındandır. Parisə məxsus; parisli (Bunun türk mənşəli olması haqqında məlumatlar da vardır).
PAPI
PARİSƏ

Digər lüğətlərdə