PAT

(Qax, Zaqatala)
ipə düzülmüş tütün yarpağı
Pat getməx’ (Ağcabədi) – küt getmək. – Təndirdə əpbək pat getdi
PAŞABOYU
PATAX

Digər lüğətlərdə