PATRON

PATRON I is. [ fr. ] Güllə, mərmi. Atları gətirdilər, tərklərini patronla doldurub, atları minib Ağrı deyə yola düşdülər (“Qaçaq Nəbi”).

PATRON II is. [ fr. ] Silindr, borucuq. Patronu içəri saldıq, lampoçkanı bağladıq (M.İbrahimov).

PATRON III is. [ fr. ] xüs. Dərzilikdə: ülgü, əndazə.

PAT
PAY

Значение слова в других словарях