PATRON1

Almancadır, “trafaret” deməkdir (piston, barıt və güllənin gilizdə birləş­mə­si­dir). Patrontaş “patron qabı”dır (“Müasir Azərbaycan dili” kitabında taşdaş dolaşıq salınıb). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Latın sözüdür, hərfi mənası “qorumaq”, “üstünü örtmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PATETİKA
PAY

Digər lüğətlərdə