PAXAÇ

(Borçalı)
xörək adı. – Paxaç südnən, yağnan, şəkərnən, murtoynan pişər
PAĞIZLAMAX
PAXAL