PAXLA

is. İçində iri dənələri olan bostan bitkisi. Paxlanı becərmək.
// Həmin bitkinin plova qatılan iri toxumu.
PAXIRLI
PAXLALI

Digər lüğətlərdə