PAXRAC

(Qazax)
uzunqulplu tava. – Paxracda bişmiş lovya hər yeməx’dən ləzətdidi
PAXLALAMMƏY
PAJ