PAXXAY

(Ucar)
təəccüb bildirən nida. – Paxxay, on yaşında uşağ iyirmi kilo buğdanı öyə apardı!
PAXALAY
PAXIMAX