PAY

PAY I is. Yemək, ərzaq. Həsrətin çəkənlər olubdu sayıl; Yığır qapılardan pay, sarı köynək! (Aşıq Ələsgər).

PAY II is. Hissə. Ondan mənə də bir pay düşür, ya yox?

PATRON
PƏRDƏ

Значение слова в других словарях