PAY

I 1. PAY, QİSMƏT Ziynət anasının qismətini göndərəndən sonra Veysəllə öz payını dəfələrlə isidib kənara qoymuşdu.. (B.Bayramov); SƏHM Əqli, şüuru, fəhmi yox; İrzü həyada səhmi yox (M.Ə.Sabir).

2. pay bax bəxşiş 1; sovqat

3. pay bax dəfə

II pay bax ayaq I 1

PAUZA
PAY-PİYADA

Digər lüğətlərdə