PAY

f. ayaq. Payi-mələx çəyirtkə ayağı (qarışqa tərəfindən Süleyman peyğəmbərə hədiyyə edilmişdir); payi-piyadə ayaqla, piyada; payi-dar dar ağacının altı.

PAŞİDƏ
PAYAN

Digər lüğətlərdə