PAY

“Hissə” deməkdir. Bizdən rus dilinə də keçib. Fars mənşəli hesab edənlər var, səh­və yol verirlər. Farslarda qismət, hissə sözlərindən istifadə olunur. Paylamaq feili, ruslardakı паек ismi də pay sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PATRON1
PAYA

Digər lüğətlərdə