PAYA

Farscadır, “dirək”, “ağac” və s. mənalarda işlədilir. Ehtimal ki, pa (ayaq) sözü ilə kökdaşdır. Bizdə “ağac (əl ağacı)” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

PAY
PAYIZ

Digər lüğətlərdə