PİANO

PİANO Bəstəkar da bağına qayıtdı. Yenə piano gecədən xeyli keçənədək susmaq bilmədi (X.Hasilova); PİANİNO [Almaz:] Çünki siz burada yox idiniz, pianino üçün kağızı mən yazmışam (C.Cabbarlı).

PİANİNO
PİK

Значение слова в других словарях