piket

İctimai və dövlət həyatı ilə bağlı məsələlərə dair fikirlərini ifadə edən şəxslərin nümayişdə iştirak edənlərdən daha kiçik bir qrupunun müəyyən yerdə toplaşması

pəhriz qida məhsulları
PİN-kod

Значение слова в других словарях