PİKTOQRAM

is. [ lat. pictus – rənglə nəqş olunmuş və yun. ] Şəkli yazı; qədim yazı növü.
PİKETÇİ
PİQMÉNT

Digər lüğətlərdə