PİLİK

is. Ocaq, tonqal və s.-ni yandırmaq üçün neft hopdurulmuş alışqan. Əskidən pilik. Ocağın altına pilik qoymaq.
PİLƏTƏÇİ
PİLLƏ

Значение слова в других словарях