PİLOT

pilot bax təyyarəçi

PİLLƏKƏN
PİLTƏ

Digər lüğətlərdə