PİLOT

i. pilot; birici dərəcəli ~ first-class pilot

PİLLƏLİ
PİLOTAJ

Digər lüğətlərdə