PILOT

pilot1

n 1. təyyarəçi, pilot; ~ on alert, alert ~ növbətçi pilot; 2. losman; 3. bələdçi, başçı, yolgöstərən

pilot2

v 1. sürmək; idarə etmək; to ~ a plane təyyarə sürmək, to ~ a ship gəmi sürmək; 2. aparmaq, bələdçilik etmək; He piloted us to the caves O, mağaralarda bizə bələdçilik etdi;

◊ to ~ a bill amer. qanun layihəsini palatadan keçirmək

PILLOWSLIP
PIMP

Digər lüğətlərdə