PİLYÁSTR

is. [ fr. ] Divarda şaquli çıxıntı.
PİLTƏLƏMƏK
PİNC

Digər lüğətlərdə