PINCER

v 1. kəlbətinlə / maqqaşla sıxmaq; 2. məc. əziyyət / əzab vermək, incitmək

PINCE-NEZ
PINCERS