PİQMENT

\[lat. pigmentum-rəng\] биол. пигмент (организмда хамуниз ва тканьриз ранг гудай затӀ).
PİKTOQRAM
PİQMENTASİYA

Digər lüğətlərdə