PİQMÉNT

[ lat. pigmentum – rəng] biol. Orqanizmdə dəri və toxumalara rəng verən maddə. Bitki piqmenti. Təbiətdə piqmentin yayılması. Fotobioloji proseslərdə piqmentin mühüm rolu var.
PİKTOQRAM
PİQMENTÁSİYA

Digər lüğətlərdə