PİQMENTASİYA

i. pigmentation

PİQMENT
PİQMENTSİZ

Digər lüğətlərdə