PİS

\[alm. Böse, uebel; fr. Mal; ing. Evil, wrong; osm. tr. şer;\] – siz hesab etməyin, qınamağın, eyibləməyin mövzusu olan hər şey, istəyin qaydalara uyğun olan bir formada onun ziddinə çıx- mağa və əlindən gəldiyi zaman dəyişdirməyə hüququ çatan hər şey.
PESSİMİZM
PLURALİZM

Digər lüğətlərdə