PİS

PİS, BƏD, YAMAN (müxtəlif mənalarda) Of bu məstin nə fəlakətli, yaman haləti var; Nə kərih mənzəri, bəd surəti, pis adəti var (A.Səhhət); AĞLAMALI Ağlamalı günün axirətdədir; Hələ indi səndə nə var, ağlarsan (M.P.Vaqif); BEŞBETƏR (dan.) [Xədicə:] Az, məndən beşbetər, namala bir sir-sifəti ola (Anar); BETƏR (köhn.) Cəlilov: Bundan betər vəhşilik təsəvvürümə gətirmirəm (H.Abbaszadə); FƏNA Əbülhəsən bəy: Özümü çox fəna hiss edirəm, rahatsızam (M.S.Ordubadi); MURDAR (dan.) Vay, Allah səni yox etsin, gör nə murdar səsi var, – deyə Gülpəri qarğış elədi (S.S.Axundov); YÖNSÜZ Hatəm xan: Yönsüz oğul neylər ata malını (S.Rəhimov).

PİR
PİSRƏFTAR

Digər lüğətlərdə