PİSLİK

PİSLİK – YAXŞILIQ Doğrudur, insan yaxşılıqdan razı, pislikdən narazı olur (M.Talıbov).

PİSLƏŞMƏK
POZĞUN

Значение слова в других словарях